Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Výzva k předložení nabídky

Dovolujeme si Vás v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) oslovit s žádostí o vypracování a předložení nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 zákona " Vybudování přečerpávací stanice"

 - příloha -

Škola o prázdninách

Úřední hodiny v průběhu prázdnin:

PO - PÁ 9.00 - 12.00

4. - 8. 7 2016 ZAVŘENO

25. 7. - 5. 8. 2016 ZAVŘENO

Výsledky 3. kola a 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

 

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje

4. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2016/2017

Tříleté obory  - obory středního vzdělání s výučním listem

Termíny opravných zkoušek, podzimní závěrečné a maturitní zkoušky

Termíny opravných zkoušek a uzavírání klasifikace:

24. 8. 2016 od 8 hodin – uzavírání klasifikace

25. 8. 2016 od 8 hodin – opravná zkouška z jednoho předmětu

26. 8. 2016 od 8 hodin – opravná zkouška z druhého předmětu

Rozpis komisí a učeben je vyvěšen na nástěnce u sborovny a u vrátnice školy.

 


 

Podzimní termíny závěrečných zkoušek:

12. září 2016 od 8 hodin – písemná zkouška (sborovna)

13. - 15. září 2016 od 7 hodin – praktická zkouška (příslušná dílna)

Akce a fotky

Do fotogalerie přidány fotky ze slavnostního vyřazení absolventů a závěrečných zkoušek.

Ve sportovních akcích přidán turnaj ve stolním fotbalu a fotky ze sportovního kurzu.

Turnaj ve stolním fotbale 2016

V pondělí 27. června 2016 zorganizovala třída 3.Č turnaj ve stolním fotbale, do kterého se přihlásilo 24 dvojic - týmů. 

Po rozlosování začal u jednotlivých herních stolů nelítostný souboj, který nakonec přivedl do finále 4 dvojice hráčů. Po třech hodinách napětí, soustředění, touhy po vítězství, ale i porážek a zklamání z prohry, skončil turnaj s těmito výsledky:

Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2015“.

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí. Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 25 televizí, 13 monitorů a 51,00 kg drobného elektra. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí.

Mezinárodní turnaj v plážovém volejbalu 2016

SŠT Opava ve spolupráci s firmou PRESTAR s. r. o. uspořádala 2. ročník mezinárodního turnaje v plážovém volejbalu. Zúčastnila se dvoučlenná družstva Mendelova gymnázia, Slezského gymnázia, SOU stavebního, Střední průmyslové školy stavební, Centrumu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" z Ratiboře a SŠT Opava.

Exkurze Erdrich Umformtechnik s.r.o a Brano Group a. s.

Ve dnech 2.a 3. 6 se žáci třídy 2.N zúčastnili exkurzí ve firmách Erdrich Umformtechnik s. r. o. a Brano Group a.s.  

Návštěva ve firmě Erdrich Umformtechnik s. r. o. byla spojena s výstupem na rozhlednu v Úvalně.

Syndikovat obsah