Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace


 

 

Střední škola technická Opava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem


  v i r t u á l n í    p r o h l í d k a    š k o l y


Základní kurz svařování

Základní kurz svařování v ochranné atmosféře CO2

Jako pravidelně každý školní rok bude v termínu  5-6/2017 zahájen  pro uchazeče z řad studentů II.ročníků učebních oborů a III. maturitního ročníku  naší  školy,  kurz svařování v ochranné atmosféře CO2.

Maximální počet účastníků je 24

Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška

pro obory 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 64-41-L/51 Podnikání (v denní i dálkové formě studia) bude probíhat v souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška). Testy se konají formou písemného testu z ČJ a M v termínech:  

-         I. řádný termín zkoušky 12. 4. 2017,

Soutěž v jazyce anglickém v oblasti IT (Ratiboř)

Dne 22.3. 2017 se studenti 2.A Otakar Gryga a Jiří Stacho účastnili soutěže v naší partnerské škole v Ratiboři ve znalostech jazyka anglického v oblasti IT. V letošním roce bylo 10. výročí této soutěže. Kromě soutěže byl také připraven doprovodný program včetně prohlídky školy. Soutěž byla formou testu a vzhledem k tomu, že naši studenti nemají speciální obor IT v cizím jazyce, tak je nutno velmi kladně hodnotit  jejich umístění na 10. místě, v polovině všech zúčastněných studentů. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Marie Věntusová

Beseda - dopravní bezpečnost

Ve dnech 15. a 22. 3. 2017 se konaly na naší škole workshopy na téma dopravní bezpečnosti. Besedy probíhaly pod vedením pedagogů ostravské autoškoly Č. A. S. Žáci se seznámili s platnou legislativou v oblasti dopravní bezpečnosti, jaká jsou práva a povinnosti účastníků silničního provozu, co dělat při dopravní nehodě atd. Děkujeme autoškole Č. A. S. za její vstřícný a profesionální přístup při realizaci dopravní výuky. Besed se zúčastnily vybrané první a třetí ročníky učebních oborů.

Matematický KLOKAN 2017

Vyhodnocení matematické soutěže

KATEGORIE JUNIOR

Umístění

Jméno

Třída

Počet bodů

1.

Rycková Lenka

1.Č

Matematický KLOKAN 2017

Vyhodnocení matematické soutěže

KLOKAN 2017

KATEGORIE JUNIOR

Umístění

Jméno

Třída

Počet bodů

1.

Rycková Lenka

KOVO Junior Strojní mechanik 2017

Žák 2.Z  Roman Lehnert se v regionálním kole soutěže KOVO JUNIOR umístil s velkým náskokem na 1. místě a vybojoval si tak postup do kola republikového, které se bude konat v Brně. Gratulujeme!

Silový čtyřboj 2017

V tělocvičně Mendelova Gymnázia v Opavě 7. března 2017 proběhl každoroční silový čtyřboj. Ve všech čtyřech disciplínách tedy trojskoku snožném, vznosech, shybech a bench pressu byl tým naší školy ve složení Lukáš Mackovčín 4.Č, Vojtěch Mrůzek 3.Č, Michal Dzimbaník 1.A a Štěpán Obrusník 2.Č nejlepší, získal celkem 592 bodů a s náskokem 50 bodů zvítězil před dalšími pěti účastníky.

Za tým Mgr. Miloš Vojtek

::FOTOGALERIE::

Soutěž ve stavění sněhuláků

Odborná porota rozhodla udělit družstvu A2 první místo za originalitu, nápad a samostatnou realizaci.
Zároveň dostalo toto družstvo nejvíce hlasů na facebooku. Odměnou jim byly lístky do Cinestaru.

::FOTOGALERIE::

Návštěva laboratoře robotiky

K odměně za účast v soutěži "S TIPOU za tajemstvím elektronu" patřila návštěva laboratoře robotiky Slezské univerzity v Opavě.

::FOTOGALERIE::

Syndikovat obsah